Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia nowego serwisu umożliwiającego pobieranie danych ponad 6 mln polskich firm i instytucji zarejestrowanych w prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny rejestrze REGON:

www.BazaFirmREGON.pl

Baza Firm REGON

Oferujemy możliwość filtrowania bazy rejestru REGON według:

  • statusu działalności
  • daty rozpoczęcia działalności
  • rodzaju wykonywanej działalności
  • lokalizacji siedziby
  • formy prawnej
  • formy własności

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku:

  • 0,01 zł za podstawowe dane o podmiocie
  • 0,04 zł za adres e-mail
  • 0,09 zł za numer telefonu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 126758.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-06-25 r.
[LU.VI NS-REJ.KRS/8342/12/964]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2012.07.04 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat WŁODAWSKI gmina HAŃSK miejscowość KULCZYN 1

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat WŁODAWSKI gmina HAŃSK miejscowość KULCZYN KOLONIA

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość KULCZYN 1 kod pocztowy 22-235 poczta HAŃSK PIERWSZY kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość KULCZYN KOLONIA nr domu 48 kod pocztowy 22-235 poczta HAŃSK PIERWSZY kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki29.05.2012 R. - REP. A NR 3937/2012, NOTARIUSZ STANISŁAW MIELNICZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W HRUBIESZOWIE: ZMIANA § 2 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI