XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 184018.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-02-13 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/21162/12/921]

W dniu 2012.08.22 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość WROCŁAW ulica GRABSKIEGO nr domu 21 nr lokalu 3 kod pocztowy 53-535 poczta WROCŁAW kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość WROCŁAW ulica PODWALE nr domu 37 nr lokalu 38 kod pocztowy 50-040 poczta WROCŁAW kraj POLSKA