XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 186195.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-03-28 r.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/19909/12/171]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2012.08.21 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WPISAĆ

3.Adres poczty elektronicznejTAMTRON@ TAMTRON.COM.PL
4.Adres strony internetowejHTTP: //WWW.TAMTRON.COM.PL/

Rubryka 7. Dane jedynego akcjonariusza

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTAMTRON OY
5.Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK

Dział 2.

Rubryka 3. Prokurenci

WPISAĆ

1

1.NazwiskoWOJTYŁA
2.ImionaRYSZARD EDMUND Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA