Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia nowego serwisu umożliwiającego pobieranie danych ponad 6 mln polskich firm i instytucji zarejestrowanych w prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny rejestrze REGON:

www.BazaFirmREGON.pl

Baza Firm REGON

Oferujemy możliwość filtrowania bazy rejestru REGON według:

  • statusu działalności
  • daty rozpoczęcia działalności
  • rodzaju wykonywanej działalności
  • lokalizacji siedziby
  • formy prawnej
  • formy własności

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku:

  • 0,01 zł za podstawowe dane o podmiocie
  • 0,04 zł za adres e-mail
  • 0,09 zł za numer telefonu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

o) Fundacje

Pozycja 192404.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-02-27 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/30776/12/388]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2012.08.24 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 30.07.2012 okres 01.01.2007 - 31.12.2007

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 30.07.2012 okres 01.01.2008 - 31.12.2008

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 30.07.2012 okres 01.01.2009 - 31.12.2009

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 30.07.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.2010

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 30.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.2011

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 30.07.2012 okres 01.01.2006 - 31.12.2006