XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 250536.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-05-25 r.
[LD.XX NS-REJ.KRS/19574/12/9]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2012.11.08 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat BEŁCHATOWSKI gmina SZCZERCÓW miejscowość SZCZERCÓW

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat BEŁCHATOWSKI gmina SZCZERCÓW miejscowość KOLONIA SZCZERCOWSKA

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość SZCZERCÓW ulica PIOTRKOWSKA nr domu 1 kod pocztowy 97-420 poczta SZCZERCÓW kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość KOLONIA SZCZERCOWSKA nr domu 4 kod pocztowy 97 - 420 poczta SZCZERCÓW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki25.06.2012 R. ZMIANA § 3

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 14.09.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.