XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 259950.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-01-16 r.
[KI.X NS-REJ.KRS/7520/12/651]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2012.11.22 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WPISAĆ

3.Adres poczty elektronicznejBANK@BSPOŁANIEC.PL
4.Adres strony internetowejWWW. BSPOLANIEC.PL

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 20.08.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.

1

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółdzielni lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznegoOD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.