XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Pozycja 261809.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-11-27 r.
[LD.XX NS-REJ.KRS/21503/12/800]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2012.11.27 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA JAWNA
2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 470612874 NIP 7290206296
3.Firma, pod którą spółka działaZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "POMECH-POL" SŁAWOMIR KOLCZYŃSKI I MIROSŁAW GRZELAK SPÓŁKA JAWNA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ
2.Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica STANISŁAWA DUBOIS nr domu 109 kod pocztowy 93 - 465 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznejBIURO@POMECHPOL. PL

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiUMOWA SPÓŁKI Z DNIA 09.10.2012 R.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1.Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku przekształcenia oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ "ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY POMECH-POL SŁAWOMIR KOLCZYŃSKI I MIROSŁAW GRZELAK" NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z 09.10.2012 R.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOLCZYŃSKI
2.ImionaSŁAWOMIR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGRZELAK
2.ImionaMIROSŁAW JANUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SAMODZIELNIE SPÓŁKI.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOLCZYŃSKI
2.ImionaSŁAWOMIR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGRZELAK
2.ImionaMIROSŁAW JANUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności28 41 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności28 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności28 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności28 24 Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności28 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności28 15 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB

26

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN

27

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności28 21 Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH