XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 266275.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-09-05 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/27964/12/957]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2012.12.04 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WPISAĆ

2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 120405600 NIP 6772283739

Rubryka 3. Oddziały

WPISAĆ

1

1.Firma oddziałuSKI & SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ ODDZIAŁ SPÓŁKI SKI & SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBAŃSKI gmina ŚWIERADÓW-ZDRÓJ miejscowość ŚWIERADÓW ZDRÓJ
3.Adres oddziałumiejscowość ŚWIERADÓW ZDRÓJ ulica ŹRÓDLANA nr domu 7 kod pocztowy 59-850 poczta ŚWIERADÓW-ZDRÓJ kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki28.09.2012 R., REP. A NR 20222/2012 NOTARIUSZ KONRAD SEWERYN, KANCELARIA JAN DAMULEWICZ, WITOLD KAPUSTA, KONRAD SEWERYN S.C., UL. ARMII KRAJOWEJ 19, 30-150 KRAKÓW; ZMIANA UMOWY SPÓŁKI, POPRZEZ: 1.ZMIANĘ OZNACZENIA DOTYCHCZASOWYCH PARAGRAFÓW OD 10 DO 17, NA OZNACZENIE OD 11 DO 18; 2.DODANIE PARAGRAFU 10 O NOWEJ TREŚCI

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiUPRAWNIONĄ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST JEJ KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA SKI & SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPÓŁKĘ SKIN & SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEJ KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA SKI & SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPÓŁKĘ SKI & SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.