XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 29974.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-12-20 r.
[BI.XII NS-REJ.KRS/1128/12/29]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2012.02.22 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat ZAMBROWSKI gmina ZAMBRÓW miejscowość ZAMBRÓW

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat ZAMBROWSKI gmina ZAMBRÓW miejscowość PSTRĄGI GNIEWOTY

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość ZAMBRÓW ulica PLAC SIKORSKIEGO nr domu 8 kod pocztowy 18-300 poczta ZAMBRÓW kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość PSTRĄGI GNIEWOTY nr domu 6 kod pocztowy 18-300 poczta ZAMBRÓW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki04.01.2012 R. W KN JANINY GODLEWSKIEJ W ZAMBROWIE, REP. A NR 13/2012 ZMIENIONO § 3