XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 2532.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-03-24 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/44558/11/634]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2011.12.22 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 3. Oddziały

WPISAĆ

1

1.Firma oddziałuFGA LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W STAROWEJ GÓRZE
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDZKI WSCHODNI gmina RZGÓW miejscowość STAROWA GÓRA
3.Adres oddziałumiejscowość STAROWA GÓRA ulica GRANICZNA nr domu 2 kod pocztowy 95-030 poczta RZGÓW kraj POLSKA

2

1.Firma oddziałuFGA LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ III ODDZIAŁ W POZNANIU
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
3.Adres oddziałumiejscowość POZNAŃ ulica ŚW. MICHAŁA nr domu 20 kod pocztowy 61-023 poczta POZNAŃ kraj POLSKA