XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 36138.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-04-29 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4409/12/304]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2012.03.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość WROCŁAW ulica AL. ARMII KRAJOWEJ nr domu 8b nr lokalu 4 kod pocztowy 50-541 poczta WROCŁAW kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość WROCŁAW ulica BEDNARSKA nr domu 13B kod pocztowy 54-134 poczta WROCŁAW kraj POLSKA

Rubryka 3. Oddziały

WYKREŚLIĆ

1

1.Firma oddziałuOZON SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ POZNAŃ
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
3.Adres oddziałumiejscowość POZNAŃ ulica BLACHARSKA nr domu 2 kod pocztowy 61-006 poczta POZNAŃ kraj POLSKA

2

1.Firma oddziałuOZON SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ WARSZAWA
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
3.Adres oddziałumiejscowość WARSZAWA ulica KASPRZAKA nr domu 7 kod pocztowy 01-211 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

3

1.Firma oddziałuOZON SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ ZIELONA GÓRA
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA
3.Adres oddziałumiejscowość ZIELONA GÓRA ulica BOHATERÓW WESTERPLATTE nr domu 11 kod pocztowy 65-034 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA

4

1.Firma oddziałuOZON SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA
3.Adres oddziałumiejscowość JELENIA GÓRA ulica ZŁOTNICZA nr domu 14 kod pocztowy 58-500 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA

5

1.Firma oddziałuOZON SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ CHORZÓW
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CHORZÓW gmina M. CHORZÓW miejscowość CHORZÓW
3.Adres oddziałumiejscowość CHORZÓW ulica LWOWSKA nr domu 34 kod pocztowy 41-500 poczta CHORZÓW kraj POLSKA

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaOZON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON021466742
4.Numer KRS0000378744 Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKUREK
2.ImionaPAWEŁ TOMASZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika97 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.700 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY SIEDEMSET) ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSKOMSKI
2.ImionaOSKAR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKUREK
2.ImionaPAWEŁ TOMASZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE