XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 59383.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-12-15 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/8997/12/180]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2012.04.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki31 MARCA 2012 R., REPERTORIUM A NR 2992/2012, BARTOSZ GROBELNY - NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA DEDYK-MICHAJŁOW NOTARIUSZ, BARTOSZ GROBELNY NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 66, 64-600 OBORNIKI ZMIENIONO: PAR. 15 UST. 1 I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI