XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 6466.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-06-08 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/657/13/28]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2013.01.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ŁOKIETKA nr domu 21B nr lokalu 35 kod pocztowy 30-010 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość KRAKÓW ulica BANDURSKIEGO nr domu 66 nr lokalu 4 kod pocztowy 31-515 poczta KRAKÓW kraj POLSKA