XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 103019.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-10-29 r.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/15348/13/167]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2013.06.04 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość CZELADŹ ulica WIOSENNEJ nr domu 29 kod pocztowy 41-253 poczta CZELADŹ kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość CZELADŹ ulica WIOSENNA nr domu 29 kod pocztowy 41-253 poczta CZELADŹ kraj POLSKA

Rubryka 3. Oddziały

WPISAĆ

1

1.Firma oddziałuDELTA OIL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ II W BĘDZINIE
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina BĘDZIN miejscowość BĘDZIN
3.Adres oddziałumiejscowość BĘDZIN ulica KRASICKIEGO nr domu 5 kod pocztowy 42-500 poczta BĘDZIN kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki10.04.2013 R. AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 1524/2013 NOTARIUSZ AGATA JUCHA KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 11/1, ZMIENIONO PAR. 10 UST. 2, DODANO PAR. 10 UST. 3;

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 19.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2012 - 31.12.2012

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego01.01.2012 - 31.12.2012