XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

o) Fundacje

Pozycja 153737.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-04-24 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/25550/13/489]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2013.07.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica CHROŚCICKIEGO nr domu 55 nr lokalu 1 kod pocztowy 02-414 poczta WARSZAWA 97 kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica OLEANDRÓW nr domu 4 nr lokalu 10 kod pocztowy 00-629 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutuZMIANA Z DNIA 06.05.2013 R., UCHYLONO CAŁY STATUT I UCHWALONO NOWY.

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji podmiotu§ 23 STATUTU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH FUNDACJI SĄ UPOWAŻNIENI: 1.PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, 2.DWIE OSOBY ŁĄCZNIE SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji podmiotu§ 22 STATUTU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH FUNDACJI SĄ UPOWAŻNIENI: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoKAZNOWSKA
2.ImionaBARBARA JULIANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

2

1.NazwiskoDZIWNIEL
2.ImionaWALDEMAR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU

WPISAĆ

3

1.NazwiskoMIROŃSKA
2.ImionaEDYTA ZOFIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiRADA NADZORCZA FUNDACJI

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGRANAS
2.ImionaJEAN-JACQUES HERBERT Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSAS WISŁOCKA
2.ImionaJOLANTA ANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWILK
2.ImionaMAGDALENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKUREK
2.ImionaROMANA MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKUSOWSKI
2.ImionaMIECZYSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

6

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSOMPOLSKI
2.ImionaPIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

7

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŚWISTAK
2.ImionaMAREK ZBIGNIEW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

WPISAĆ

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności32 13 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH