XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 201608.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-07-05 r.
[KR.XII NS-REJ.KRS/16489/13/24]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2013.08.27 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Numer REGON oraz numer NIPNIP 7343520866

WPISAĆ

2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 122899670 NIP 7343520866

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaARVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaFITNATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki15.07.2013 R. - REPERTORIUM A NR 407/2013, NOTARIUSZ KATARZYNA CELEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU - ZMIENIONO: § 2 UMOWY SPÓŁKI