XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 245877.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-10-02 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/32858/13/794]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2013.10.02 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działaRK BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MIŃSKI gmina SULEJÓWEK miejscowość SULEJÓWEK
2.Adresmiejscowość SULEJÓWEK ulica PIŁSUDSKIEGO nr domu 76 nr lokalu 6 kod pocztowy 05-070 poczta SULEJÓWEK kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki27.09.2013

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPALUSIAK
2.ImionaRADOSŁAW PIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ
2.Informacja, czy kapitał został pokrytyKapitał nie został pokryty

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPALUSIAK
2.ImionaRADOSŁAW PIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności18 11 DRUKOWANIE GAZET

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności18 12 POZOSTAŁE DRUKOWANIE

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności18 13 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności18 14 INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności18 20 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 11 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 12 NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 14 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 19 NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 21 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 22 WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 29 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 31 TYNKOWANIE

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 32 ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 33 POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 34 MALOWANIE I SZKLENIE

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 39 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 91 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 11 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 19 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 31 SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 32 SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 40 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 41 SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

26

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 42 SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

27

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 43 SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

28

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 54 SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

29

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 59 SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

30

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 64 SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

31

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

32

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 99 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

33

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 31 TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI

34

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

35

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 42 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI

36

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności50 20 TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW

37

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności50 40 TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW

38

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

39

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 21 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

40

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI

41

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY

42

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 23 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY

43

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH

44

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH

45

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH

46

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH

47

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH

48

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH

49

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności61 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ

50

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

51

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 03 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI

52

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH

53

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 11 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ

54

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 12 DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

55

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 91 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH

56

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 99 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

57

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 91 LEASING FINANSOWY

58

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 92 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

59

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 99 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

60

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności66 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

61

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności66 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

62

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

63

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

64

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 21 STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA

65

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

66

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 11 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

67

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 12 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

68

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 21 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO

69

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 33 WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY

70

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 10 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH

71

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 21 NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

72

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 22 SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

73

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 29 POZOSTAŁE SPRZĄTANIE

74

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 11 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

75

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 19 WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA

76

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

77

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 99 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

78

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności96 01 PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH