Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia nowego serwisu umożliwiającego pobieranie danych ponad 6 mln polskich firm i instytucji zarejestrowanych w prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny rejestrze REGON:

www.BazaFirmREGON.pl

Baza Firm REGON

Oferujemy możliwość filtrowania bazy rejestru REGON według:

  • statusu działalności
  • daty rozpoczęcia działalności
  • rodzaju wykonywanej działalności
  • lokalizacji siedziby
  • formy prawnej
  • formy własności

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku:

  • 0,01 zł za podstawowe dane o podmiocie
  • 0,04 zł za adres e-mail
  • 0,09 zł za numer telefonu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 253349.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-02-09 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/23749/13/837]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2013.10.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNOWARA
2.ImionaMAREK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika18 (OSIEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 (SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH

WYKREŚLIĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSTOWARZYSZENIE HANDLOWCÓW "GLOBAL MARKET" Ikona RSS
4.Numer KRS0000425515 Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika32 (TRZYDZIEŚCI DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 (OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

WPISAĆ

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNOWARA
2.ImionaMAGDALENA WIKTORIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika30 (TRZYDIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 (SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE