Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu umożliwiającego pobieranie danych nowych firm zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

www.BazaFirmCEIDG.pl

Baza Firm CEIDG

Oferujemy możliwość filtrowania bazy przedsiębiorców z CEIDG według:

 • rodzaju wykonywanej działalności,
 • lokalizacji siedziby,
 • daty rozpoczęcia działalności,
 • statusu działalności.

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku:

 • 0,03 zł za rekord zawierający adres e-mail,
 • 0,01 zł za rekord nie zawierający adresu e-mail.

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 253349.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-02-09 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/23749/13/837]

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo Verdict
Cena: 12,30 zł brutto
(10,00 zł netto)
Płatność: przelew, karta, SMS
 • Podstawowe dane rejestrowe
 • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
 • Informacje o kierownictwie podmiotu
 • Struktura własności
 • Informacje o opóźnianiu płatności przez firmę
Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Zaległości płatnicze

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2013.10.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNOWARA
2.ImionaMAREK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika18 (OSIEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 (SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH

WYKREŚLIĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSTOWARZYSZENIE HANDLOWCÓW "GLOBAL MARKET" Ikona RSS
4.Numer KRS0000425515 Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika32 (TRZYDZIEŚCI DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 (OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

WPISAĆ

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNOWARA
2.ImionaMAGDALENA WIKTORIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika30 (TRZYDIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 (SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE