XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 285077.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-09-06 r.
[BI.XII NS-REJ.KRS/10257/13/631]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2013.11.14 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica BOHATERÓW MONTE CASINO nr domu 6 nr lokalu 26 kod pocztowy 15-873 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica BOHATERÓW MONTE CASSINO nr domu 6 nr lokalu 27 kod pocztowy 15-873 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA