XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 304169.
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-09-06 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/32519/13/608]

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Zaległości płatnicze

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2013.12.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Numer REGON oraz numer NIPNIP 7820021944

WPISAĆ

2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 631000419 NIP 7820021944

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 17.10.2013, REP. A NR 12812/2013, NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIANA: PAR. 5, PAR. 12, PAR. 16 UMOWY SPÓŁKI, ZMIANA NUMERACJI: DOTYCHCZASOWY PAR. 16 OZNACZONY ZOSTAJE JAKO PAR. 17, DOTYCHCZASOWY PAR. 17 OZNACZONY ZOSTAJE JAKO PAR. 18, DOTYCHCZASOWY PAR. 18 ZOSTAJE OZNACZONY JAKO PAR. 19, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.

Dział 2.

Rubryka 2. Organ nadzoru

WPISAĆ

1

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKAINDL
2.ImionaPETER Ikona RSS

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSTUTZ
2.ImionaJOSEF Ikona RSS

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSPYROU
2.ImionaSPIROS Ikona RSS