XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

d) Spółki komandytowe

Pozycja 21983.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-02-08 r.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/2909/13/670]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2013.02.08 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA KOMANDYTOWA
3.Firma, pod którą spółka działaTELVIS HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE
2.Adresmiejscowość KATOWICE ulica KAROLINY nr domu 4 kod pocztowy 40-186 poczta KATOWICE kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki14.01.2013 R., NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH PRZY UL. BUDOWLANYCH 59, - REPERTORIUM A NUMER 268/2013

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWOJTAS
2.ImionaIRENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaTAK
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiTAK
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej1.900,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego1.900,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego1.900, 000 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWOJTAS
2.ImionaMAREK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej1.400,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego1.400,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego1.400,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWOJTAS KLIMA
2.ImionaMARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej1.400,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego1.400,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego1.400,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGALOWY
2.ImionaGRZEGORZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej4.700,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego4.700,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego4.700,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTELVIS HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
4.Numer KRS0000428382 Ikona RSS
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiDO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW BĘDĄCY KOMPLEMENTARIUSZEM. KOMPLEMENTARIUSZ TELVIS HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH, REPREZENTOWANA SAMODZIELNIE PRZEZ PREZESA ZARZĄDU JANA KUCZA - UPOWAŻNIONA JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI TELVIS HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. PROKURENT MAREK WOJTAS - JAKO PROKURENT SAMOISTNY KOMPLEMENTARIUSZA TELVIS HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBA W KATOWICACH JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI TELVIS HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. PROKURENT MONIKA HETMAŃCZYK - JAKO PROKURENT ŁĄCZNY KOMPLEMETARIUSZA SPÓŁKI TELVIS HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH JEST UPRAWNIONA DO REPREZENTACJI TELVIS HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTELVIS HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
4.Numer KRS0000428382 Ikona RSS

Rubryka 3. Prokurenci

1

1.NazwiskoWOJTAS
2.ImionaMAREK Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM

2

1.NazwiskoHETMAŃCZYK
2.ImionaMONIKA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności22 21 PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności22 22 PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności22 23 PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności22 29 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności23 44 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 61 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 62 OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 99 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności26 11 PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności26 2 PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności26 4 PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności26 51 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności26 7 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności27 12 PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności27 32 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności27 33 PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności27 4 PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności27 9 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności28 23 PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności28 29 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności28 41 PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności28 99 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności29 31 PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności30 2 PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności32 5 PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE

26

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności32 99 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

27

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 12 NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN

28

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 13 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

29

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 14 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

30

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 19 NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

31

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 2 INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

32

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

33

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 11 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

34

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 12 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ

35

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 13 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI

36

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 21 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH

37

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 22 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

38

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 91 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ

39

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 99 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

40

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 21 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

41

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 22 WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

42

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 29 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

43

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 32 ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

44

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 11 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

45

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 19 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

46

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 39 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

47

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 43 SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

48

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 47 SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO

49

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 48 SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII

50

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 49 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

51

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 52 SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO

52

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 71 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH

53

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 73 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

54

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 41 SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

55

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 42 SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

56

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 43 SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

57

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 53 SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

58

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 54 SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

59

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 59 SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

60

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 78 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

61

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

62

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

63

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 9 POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE

64

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

65

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 21 PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)

66

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 29 POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA

67

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 3 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW

68

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 11 WYDAWANIE KSIĄŻEK

69

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 12 WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)

70

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 13 WYDAWANIE GAZET

71

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 14 WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW

72

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

73

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 29 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA

74

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności59 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

75

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności60 2 NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH

76

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności61 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ

77

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności61 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ

78

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności61 3 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ

79

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności61 9 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI

80

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

81

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

82

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

83

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 03 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI

84

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH

85

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 11 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ

86

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 12 DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

87

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 99 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

88

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 2 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH

89

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 3 DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH

90

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 99 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

91

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności66 12 DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH

92

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności66 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

93

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

94

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

95

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 31 POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

96

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 21 STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA

97

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

98

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 11 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

99

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 12 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

100

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI

101

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności72 11 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII

102

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności72 19 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

103

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności72 2 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

104

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

105

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI

106

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

107

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 11 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

108

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 12 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

109

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

110

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 39 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

111

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 4 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM

112

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności80 2 DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

113

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 11 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

114

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 19 WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA

115

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 99 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

116

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

117

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

118

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności95 11 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

119

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności95 12 NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO

120

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności95 21 NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU

121

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności95 22 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO

122

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności95 29 NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

123

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności96 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA