XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 23976.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-06-30 r.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/1086/13/55]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2013.02.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 3. Oddziały

WYKREŚLIĆ

1

1.Firma oddziałuODDZIAŁ SWEDWOOD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W STALOWEJ WOLI

WPISAĆ

1.Firma oddziałuSWEDWOOD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W STALOWEJ WOLI

WYKREŚLIĆ

2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GOLENIOWSKI gmina GOLENIÓW miejscowość GOLENIÓW

WPISAĆ

2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat STALOWOWOLSKI gmina STALOWA WOLA miejscowość STALOWA WOLA

WYKREŚLIĆ

3.Adres oddziałumiejscowość GOLENIÓW ulica WINCENTEGO WITOSA nr domu 31 kod pocztowy 72-100 poczta GOLENIÓW kraj POLSKA

WPISAĆ

3.Adres oddziałumiejscowość STALOWA WOLA ulica WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO nr domu 43/43A kod pocztowy 73-450 poczta STALOWA WOLA kraj POLSKA