Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia nowego serwisu umożliwiającego pobieranie danych ponad 6 mln polskich firm i instytucji zarejestrowanych w prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny rejestrze REGON:

www.BazaFirmREGON.pl

Baza Firm REGON

Oferujemy możliwość filtrowania bazy rejestru REGON według:

  • statusu działalności
  • daty rozpoczęcia działalności
  • rodzaju wykonywanej działalności
  • lokalizacji siedziby
  • formy prawnej
  • formy własności

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku:

  • 0,01 zł za podstawowe dane o podmiocie
  • 0,04 zł za adres e-mail
  • 0,09 zł za numer telefonu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 2818.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-01-03 r.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/26122/12/992]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2013.01.03 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działa"POD KOMINKIEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. MYSŁOWICE gmina M. MYSŁOWICE miejscowość MYSŁOWICE
2.Adresmiejscowość MYSŁOWICE ulica OSMAŃCZYKA nr domu 5 nr lokalu 2 kod pocztowy 41-408 poczta MYSŁOWICE kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki19.09.2012 R., ASESOR NOTARIALNY DANUTA TELECKA - KOTULA ZASTĘPCA NOTARIUSZA ADAMA ROBAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. UNIWERSYTECKA 13, REPERTORIUM A NUMER 10126/2012. 21.12.2012 R., NOTARIUSZ ADAM ROBAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. UNIWERSYTECKA 13, REPERTORIUM A NUMER 17496/2012, ZMIENIONO § 1 UMOWY SPÓŁKI.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1.Określenie okolicznościPODZIAŁ
2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku połączenia, przekształcenia lub podziału oraz informację o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PODZIAŁU SPÓŁKI "NOVUM" SP. Z O.O. DOKONANEGO W TRYBIE ART. 529§ 1 UST. 4 K.S.H., TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI "NOVUM" SP. Z O.O. NA SPÓŁKĘ "POD KOMINKIEM" SP. Z O.O. DECYZJĘ O PODZIALE PODJĘŁO ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI "NOVUM" SP. Z O.O. W DNIU 19.09.2012 R. W DRODZE UCHWAŁY ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO DANUTĘ TELECKĄ - KOTULĘ ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA ADAMA ROBAKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH, UL. UNIWERSTYTECKA 13, REP. A NR 10126/2012 ZMIENIONEJ NASTĘPNIE W DNIU 21.12.2012 R. W DRODZE UCHWAŁY ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA ADAMA ROBAKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH, UL. UNIWERSTYTECKA 13, REP. A NR 17496/2012.

Podrubryka 1. Podmioty, z których powstała spółka

1

1.Nazwa lub firma"NOVUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowanyREJESTR KRS
3.Numer w rejestrze0000197619 Ikona RSS
5.Numer REGON272727145

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKUCOWICZ
2.ImionaMARZENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika1834 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 91.700,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKUCOWICZ
2.ImionaDARIUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika455 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.750,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ Z KRYSTYNĄ KUCOWICZ POSIADA 1/4 Z 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.750,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKUCOWICZ
2.ImionaKRYSTYNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika119 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.950,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ Z DARIUSZEM KUCOWICZEM POSIADA 3/4 Z 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.750,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego122150,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiW PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKUCOWICZ
2.ImionaMARZENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 3. Prokurenci

1

1.NazwiskoEMPFINGER
2.ImionaAGATA STANISŁAWA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE