XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Pozycja 55252.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-04-05 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/3833/13/197]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2013.04.05 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
3.Nazwa oddziałuMARINA GLOBAL SPEDITION LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
4.Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego wraz z oznaczeniem formy prawnej w języku państwa jego siedzibyMARINA GLOBAL SPEDITION LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie organu prowadzącego rejestr i przechowującego aktaURZĄD REJESTRU SPÓŁEK DLA ANGLII I WALII, NR SPÓŁKI 8267854
6.Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznegoBRYTYJSKIE
8.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
9.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres oddziału

1.Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2.Adresmiejscowość POZNAŃ ulica MŁYŃSKA nr domu 5 nr lokalu 9 kod pocztowy 60-729 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
3.Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj W.BRYTANIA jednostka podziału terytorialnego LONDYN miejscowość LONDYN ulica KINGSTON ROAD nr domu 590 nr lokalu kod pocztowy SW20 8DN poczta LONDYN

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy

1

1.Nazwa organuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcySPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DYREKTORÓW (CZŁONKÓW ZARZĄDU)

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRZELECHOWSKI
2.ImionaŁUKASZ PIOTR Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBIAŁAS
2.ImionaNORBERT Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ

Rubryka 4. Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale

1

1.NazwiskoBIAŁAS
2.ImionaNORBERT Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW

2

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

3

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT

4

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN

5

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT

6

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR

7

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW

8

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA

9

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH

10

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

11

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH

12

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH

13

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH

14

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW

15

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI

16

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

17

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

18

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA

19

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

20

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH

21

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW

22

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH

23

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO

24

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII

25

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

26

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA

27

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO

28

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA

29

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK

30

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

31

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH

32

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH

33

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH

34

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

35

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH

36

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI

37

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

38

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO

39

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH

40

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW

41

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

42

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

43

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

44

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

45

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

46

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

47

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

48

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

49

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

50

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

51

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

52

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW

53

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

54

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

55

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

56

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

57

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

58

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

59

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

60

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

61

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

62

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

63

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

64

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

65

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

66

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

67

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

68

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

69

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

70

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

71

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

72

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

73

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

74

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

75

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

76

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

77

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

78

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

79

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

80

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW

81

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

82

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI

83

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności50 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW

84

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności50 40 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW

85

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności51 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW

86

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

87

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

88

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI

89

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY

90

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY

91

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH

92

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH

93

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH

94

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH

95

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH

96

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH

97

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

98

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

99

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

100

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH

101

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

102

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH

103

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

104

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA