I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 6146.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-02-01 r.
[BMSiG-6158/2013]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza sklepów ze sprzętem sportowym, rowerowym i turystycznym

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 47.64.Z (Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach).

Liczba rekordów:
4 279
Cena:
202,48 zł
(+23% VAT)
Sprawdź zawartość

Baza producentów metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 24.4 (Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych).

Liczba rekordów:
496
Cena:
28,69 zł
(+23% VAT)
Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Działając na podstawie art. 570 k.s.h., RB Trans Service BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będąca jedynym komplementariuszem Spółki RB Trans Service BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Jakubowska 10/1, 03-902 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr. KRS 0000449634, zawiadamia o przekształceniu Spółki RB Trans Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Jakubowska 10/1, 03-902 Warszawa, KRS nr 0000376567) w Spółkę RB Trans Service BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., które nastąpiło z dniem 1 lutego 2013 r. (dzień przekształcenia).