XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 39625.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-03-05 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/7869/14/853]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2014.03.05 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działaNT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica RYŻOWA nr domu 49 kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki21.02.2014 R., ZASTĘPCA NOTARIUSZ MONIKI SMAGI KATARZYNA BRODOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 6787/2014

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNELRO DATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON147064010
4.Numer KRS0000495008 Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMANDRIUK
2.ImionaVALERII Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPACHOLSKI
2.ImionaŁUKASZ RYSZARD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGRZYBOWSKI
2.ImionaJACEK ROBERT Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 11 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 19 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 2 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 31 SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 32 SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 4 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 42 SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 43 SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 44 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 45 SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 46 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 47 SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 48 SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 51 SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 52 SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 71 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 72 SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 73 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 75 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 11 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 19 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 41 SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

26

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 42 SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

27

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 43 SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

28

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

29

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI

30

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

31

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 ZAKWATEROWANIE

32

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

33

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

34

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

35

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

36

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

37

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

38

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

39

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

40

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

41

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

42

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności95 11 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

43

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności95 12 NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO

44

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności96 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

45

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności97 GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW

46

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności98 1 GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY NA WŁASNE POTRZEBY