Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu umożliwiającego pobieranie danych nowych firm zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

www.BazaFirmCEIDG.pl

Baza Firm CEIDG

Oferujemy możliwość filtrowania bazy przedsiębiorców z CEIDG według:

  • rodzaju wykonywanej działalności,
  • lokalizacji siedziby,
  • daty rozpoczęcia działalności,
  • statusu działalności.

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku:

  • 0,03 zł za rekord zawierający adres e-mail,
  • 0,01 zł za rekord nie zawierający adresu e-mail.

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 2897.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-10-14 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/57816/13/77]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2014.01.02 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

WYKREŚLIĆ

2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku połączenia, przekształcenia lub podziału oraz informację o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE NA PODSTAWIE ART. 551 W ZW. Z ART. 572 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA BĘDZIE DZIAŁAĆ POD FIRMĄ "HEMOSYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. WSPÓLNICY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ UCZESTNICZĄCY W PRZEKSZTAŁCENIU STAJĄ SIĘ Z DNIEM PRZEKSZTAŁCENIA WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ. WSZYSCY WSPÓLNICY TJ. BOGUSŁAW SOBCZAK ORAZ JOANNA SOBCZAK OŚWIADCZAJĄ, ŻE BĘDĄ UCZESTNICZYLI W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCONEJ I DLATEGO NIE USTALA SIĘ KWOTY PRZEZNACZONEJ DLA WSPÓLNIKÓW, KTÓRZY NIE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCONEJ. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ "HEMOSYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDZIE WYNOSIŁ 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH I BĘDZIE SIĘ DZIELIŁ NA 100 (STO) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50,00 (PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH KAŻDY. UCHWAŁA PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ W DNIU 11.09.2013, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA, AKT NOTARIALNY REP. A 7369/2013

WPISAĆ

2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku połączenia, przekształcenia lub podziału oraz informację o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE NA PODSTAWIE ART. 551 W ZW. Z ART. 572 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA BĘDZIE DZIAŁAĆ POD FIRMĄ "HEMOSYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. WSPÓLNICY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ UCZESTNICZĄCY W PRZEKSZTAŁCENIU STAJĄ SIĘ Z DNIEM PRZEKSZTAŁCENIA WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ. WSZYSCY WSPÓLNICY TJ. BOGUSŁAW SOBCZAK ORAZ JOANNA SOBCZAK OŚWIADCZAJĄ, ŻE BĘDĄ UCZESTNICZYLI W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCONEJ I DLATEGO NIE USTALA SIĘ KWOTY PRZEZNACZONEJ DLA WSPÓLNIKÓW, KTÓRZY NIE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCONEJ. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ "HEMOSYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDZIE WYNOSIŁ 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH I BĘDZIE SIĘ DZIELIŁ NA 100 (STO) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50,00 (PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH KAŻDY. UCHWAŁA PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ W DNIU 11.09.2013, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA, AKT NOTARIALNY REP. A 7369/2013