XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 2897.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-10-14 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/57816/13/77]

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Zaległości płatnicze

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2014.01.02 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

WYKREŚLIĆ

2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku połączenia, przekształcenia lub podziału oraz informację o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE NA PODSTAWIE ART. 551 W ZW. Z ART. 572 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA BĘDZIE DZIAŁAĆ POD FIRMĄ "HEMOSYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. WSPÓLNICY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ UCZESTNICZĄCY W PRZEKSZTAŁCENIU STAJĄ SIĘ Z DNIEM PRZEKSZTAŁCENIA WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ. WSZYSCY WSPÓLNICY TJ. BOGUSŁAW SOBCZAK ORAZ JOANNA SOBCZAK OŚWIADCZAJĄ, ŻE BĘDĄ UCZESTNICZYLI W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCONEJ I DLATEGO NIE USTALA SIĘ KWOTY PRZEZNACZONEJ DLA WSPÓLNIKÓW, KTÓRZY NIE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCONEJ. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ "HEMOSYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDZIE WYNOSIŁ 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH I BĘDZIE SIĘ DZIELIŁ NA 100 (STO) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50,00 (PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH KAŻDY. UCHWAŁA PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ W DNIU 11.09.2013, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA, AKT NOTARIALNY REP. A 7369/2013

WPISAĆ

2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku połączenia, przekształcenia lub podziału oraz informację o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE NA PODSTAWIE ART. 551 W ZW. Z ART. 572 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA BĘDZIE DZIAŁAĆ POD FIRMĄ "HEMOSYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. WSPÓLNICY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ UCZESTNICZĄCY W PRZEKSZTAŁCENIU STAJĄ SIĘ Z DNIEM PRZEKSZTAŁCENIA WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ. WSZYSCY WSPÓLNICY TJ. BOGUSŁAW SOBCZAK ORAZ JOANNA SOBCZAK OŚWIADCZAJĄ, ŻE BĘDĄ UCZESTNICZYLI W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCONEJ I DLATEGO NIE USTALA SIĘ KWOTY PRZEZNACZONEJ DLA WSPÓLNIKÓW, KTÓRZY NIE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCONEJ. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ "HEMOSYSTEMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDZIE WYNOSIŁ 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH I BĘDZIE SIĘ DZIELIŁ NA 100 (STO) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50,00 (PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH KAŻDY. UCHWAŁA PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ W DNIU 11.09.2013, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA, AKT NOTARIALNY REP. A 7369/2013