I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 5841.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-09-10 r.
[BMSiG-5162/2017]

Likwidator BELFER SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Waryńskiego 31/2, wpisanej do KRS pod numerem 0000432392, zawiadamia, iż w dniu 27.01.2017 powzięta została uchwała Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!