I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 5842.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-11-24 r.
[BMSiG-5220/2017]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Likwidator Doradztwo International sp. z o.o. w likwidacji, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 56c, 00-803 Warszawa, wpisanej do KRS pod nr 0000402228, zawiadamia, iż 2.11.2016 r. powzięta została uchwała Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji. W związku z tym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!