I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 5843.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-10-15 r.
[BMSiG-5153/2017]

Likwidator Qpr-Pol Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 50A/35, wpisanej do KRS pod numerem 0000480568 (XII Wydział Gospodarczy), zawiadamia, że w dniu 3.02.2017 r. podjęta została uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!