I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 5844.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-07-22 r.
[BMSiG-5151/2017]

Na podstawie art. 279 ksh likwidator FITGYM Sp. z o.o., 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 47 lok. 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000623945 ogłasza o rozwiązaniu z dniem 8.02.2017 r. spółki i otwarciu jej likwidacji. Wzywa się wierzycieli spółki do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!