I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 5845.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-05-21 r.
[BMSiG-5179/2017]

W dniu 16 grudnia 2016 r., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników HALE sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie (KRS 0000162266) podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki, otwierając tym samym likwidację z dniem 30 września 2016 r. Likwidator wzywa wierzycieli Spółki, aby w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!