I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 5846.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-02-01 r.
[BMSiG-5173/2017]

Zarząd Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "OSTOJA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Podemszczyźnie, 37-620 Horyniec-Zdrój, Podemszczyzna 18, nr KRS 0000661484, zgodnie z wymogiem art. 58412 KSH, ogłasza o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą pod...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!