I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 5850.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-02-17 r.
[BMSiG-5209/2017]

Uchwałą nr 2/11/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 02.11.2016 r. rozwiązano Spółkę MASAYA INVESTMENTS Sp. z o.o., KRS 0000323774, Kwirynów, ul. Sikorskiego 21, 05-082 Stare Babice, i otwarto jej likwidację. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania wierzytelności pod ww. adresem Spółki w terminie 3 miesięcy od daty...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!