I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 5853.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-02-03 r.
[BMSiG-5260/2017]

Zarząd PHP "Kirke" Sp. z o.o., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000661827, informuje o przekształceniu GWIAZDA KRYSTYNA, PHP "KIRKE" z siedzibą w Łomiankach (REGON 012534940 ) w spółkę PHP "Kirke" Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach (KRS 0000661827). Wpis PHP "Kirke" Sp. z o.o. do Rejestru Przedsiębiorców KRS...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!