I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 5856.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-11-17 r.
[BMSiG-5349/2017]

Zarząd GEOINVENT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14 marca 2017 r., godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej Joanna Ślizak w Warszawie, 00-833 Warszawa, ul. Sienna 72 lok. 5. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!