I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 5857.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-08-06 r.
[BMSiG-5263/2017]

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 marca 2017 r., na godz. 1300, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!