III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 5899.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-05-10 r., sygnatura akt: X GUp 125/15
[BMSiG-5229/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Ambra Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Warszawie (sygn. akt X GUp 125/15) oraz poucza o prawie wniesienia do sędziego komisarza przez każdego wierzyciela umieszczonego na liście sprzeciwu co do...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!