I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 722.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-12-05 r.
[BMSiG-379/2017]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Likwidator po raz drugi ogłasza, że uchwałą Walnego Zgromadzenia Platinium Wellnes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - lnnovation S.K.A. w likwidacji z s. w Lubaczowie z dnia 4.11.2016 r. rozwiązano Spółkę i otwarto jej likwidację. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 6 miesięcy od dnia niniejszego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!