I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 723.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-08-14 r.
[BMSiG-224/2017]

Zgromadzenie Wspólników spółki Celt Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 229, uchwałą z dnia 30-12-2016 r. postanowiło obniżyć kapitał zakładowy Spółki do wysokości 14.000 zł, słownie: czternaście tysięcy zł. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!