I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 725.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-03-23 r.
[BMSiG-210/2017]

Likwidator "ZA FRUIT" Spółki z o.o. w likwidacji z siedzibą w Stemplewie (KRS nr 230146) ogłasza, iż uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.03.2015 r. otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności na adres Spółki w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia niniejszego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!