I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 730.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-02-05 r.
[BMSiG-287/2017]

Zarząd Spółki RNK BIS Sp. z o.o. w Poznaniu ("Spółka"), adres: ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000600975, ogłasza, że uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 grudnia 2016 r. obniżono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 90.174.900,00 zł do kwoty 5.000,00 zł, tj. o...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!