I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 732.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-09-30 r.
[BMSiG-260/2017]

W dniu 10 października 2016 r. podjęta została uchwała o rozwiązaniu Gomi Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie i otwarciu likwidacji. Wzywa się wierzycieli spółki do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia pod adresem: ul. Gałczyńskiego 62/1, 10-089...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!