I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 733.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-07-05 r.
[BMSiG-259/2017]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników FITOUT Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z dn. 2.01.2017 r. postanowiono rozwiązać Spółkę i otwarto jej likwidację. Wzywa się wszystkich wierzycieli Spółki, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia na adres siedziby...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!