I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 734.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-12-23 r.
[BMSiG-292/2017]

Likwidator GRUPY SCHNEIDER POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Szczecinie, ul. Santocka 39, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000345287, zawiadamia, że w dniu 10.08.2015 r. podjęta została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarcie jej likwidacji. W związku z...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!