I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 736.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-08-26 r.
[BMSiG-257/2017]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W związku z rozwiązaniem Spółki i otwarciem likwidacji wzywa się wszystkich wierzycieli, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty tego ogłoszenia pod adresem siedziby Spółki Jabłonowo Hurt Sp z o.o. w likwidacji, tj. Tarczyn, ul. K. Dobrowolskiego 21a, 05-555...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!