I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 737.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-12-19 r.
[BMSiG-284/2017]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Likwidator Spółki Kopalnia Kruszywa S5 Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000535837, informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu 29 grudnia 2016 r. podjęło uchwałę o rozwiązaniu oraz o otwarciu likwidacji Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!