I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 738.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-02-04 r.
[BMSiG-275/2017]

Zarząd Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna "Mokotowska" Sp. z o.o. informuje, że uchwałą nr 2/2016 z dnia 28.12.2016 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki dokonało na podstawie art. 263 w zw. z art. 255 § 1 w zw. z art. 199 § 7 KSH obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 51000 zł do kwoty 34500 zł. Obniżenie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!