I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 739.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-04-30 r.
[BMSiG-293/2017]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Likwidator Spółki YARD ENERGY Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Szczecinie przy ul. Świętosławy Storrady 1b, informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki YARD ENERGY Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie podjęło w dniu 23.12.2016 r. uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!