I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 742.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-03-12 r.
[BMSiG-277/2017]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Ogłoszenie o drugim terminie poboru akcji serii B spółki pod firmą:Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy Spółka Akcyjna z siedzibą w Oleśnicy Zarząd spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy Spółka Akcyjna z siedzibą w Oleśnicy (56-400) przy ulicy Moniuszki 20, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!